Vítejte u LiPa

Tato stánka prozatím obsahuje jen seznam vybraných projektů,
které jsem spáchal během studia na FIT VUT v Brně.
Časem zde ale možná vzniknou i moje osobní WWW stánky, kdo ví...

Většinu projektů nabízím včetně zdrojáků jako Open Source zdarma ke stažení,
to kdyby snad někdo (z kolegů na FITu) měl potřebu se trochu inspirovat :-)

S pozdravem, LiP

Seznam projektů

Zobrazit Podle
Obr. Moderní komprese dat - Použití BWT
Sys. požadavky Linux, FreeBSD
Implementace GNU C++ (2.95.x, 3.x)
Dokumentace PostScript (z LaTeXu, export do PDF)
Datum a náročnost 4. června 2003, 50 dní
Download bwc.tar.gz, dp.pdf, dpcd.tar.gz, prezdp.pdf
Reference DPI, PI1, PI2, PI3
Diplomová práce zaměřená na bezeztrátovou kompresi s využitím Burrows-Wheelerovy transformace (BWT). Implementace (de)kompresního algoritmu obsahuje metody BWT, Move-to-front, Zero RLE a adaptivní Huffmanovo kódování. Program poskytuje významně lepší kompresní výsledky než například ZIP.
Obr. Webová prezentace a IS týmu
Sys. požadavky WWW
Implementace PHP, MySQL, HTML, CSS
Datum a náročnost 2. dubna 2003, 10 dní
Download iop.tar.bz2
Reference RPS
Webová prezentace a IS řešitelského týmu pro projekt Síťová analýza zákazníka, zadaného společností MINOLTA (Brno). Běžným návštěvníkům systém zobrazuje pouze detailní informace o stavu vývoje projektu, pro členy týmu však nabízí administrační rozhranní pro vkládaní a modifikaci aktualit nebo částí projektu, poskytuje diskuzní fórum, interaktivní upload dokumentů na server nebo například zasílání upozornění na E-mail.
Obr. Jednoduchý HTTP proxy server
Sys. požadavky Linux, FreeBSD
Implementace GNU C++ (2.95.4, 3.2)
Dokumentace PostScript (z LaTeXu)
Datum a náročnost 29. listopadu 2002, 4 dny
Download proxy.tar.gz
Reference PDT, PSI
Jednoduchý proxy server, který sleduje a ukládá komunikaci mezi serverem a klienty, založený na BSD soketech. Umožňuje spojovaný přenos prostřednctvím TCP (ukázka na obrázku) a nespojojováný datagramový přenos přes UDP (bez kontroly duplicity a pořadí paketů).
Obr. Webové stránky kapely Sedum ryb
Sys. požadavky WWW
Implementace PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
Datum a náročnost 28. září 2002, 6 dní
Zatím oficiální stránky naší kapely Sedum ryb. Zobrazují data vložená prostřednictvím IS kapely. Pro návštěvníky je k dispozici diskuzní fórum.
Obr. IS administrace WWW hudební skupiny
Sys. požadavky WWW
Implementace HTML, PHP, MySQL, XML
Dokumentace HTML
Datum a náročnost 25. září 2002, 18 dní
Reference DSI, INS
IS poskytující možnost administrace obsahu WWW stránek (pouze) členům kapely bez nutnosti ovládat HTML či PHP. Původní verzi používá naše kapela Sedum ryb. Pro uznání projektu na FIT byl IS rozšířen o XML výstupy obsahu databáze.
Obr. Nalezení nejkratších cest v grafu
Sys. požadavky Linux, FreeBSD, M$ Windows 9x-NT-2k-XP
Implementace GNU C++, Borland C++ Builder 5
Dokumentace M$ Word
Datum a náročnost 19. května 2002, 5 dní
Download graph.tar.gz, minpath.zip
Reference UIN
Multiplatformní implementace Borůvkova algoritmu pro nalezení všech minimálních cest v grafu. Obecně poskytuje jednoduché rozhraní pro práci s (ne)orientovanými (ne)ohodnocenými grafy. Druhou částí projektu je grafické uživatelské rozhraní pro Windows k ověření funkcionality.
Obr. Extrakce zvuku z AVI souboru
Sys. požadavky M$ Windows 9x-NT-2k-XP
Implementace Borland C++ 5
Dokumentace M$ Word
Datum a náročnost 12. května 2002, 8 dní
Download audioex.zip, levis.avi, nhl.avi
Reference MUM
Program pro extrakci vybrané části audio streamu z AVI souboru (do WAV) s možností video náhledu. Implementace je založena na API funkcích Windows.
Obr. Překladač imperativního jazyka
Sys. požadavky Linux, FreeBSD, SunOS
Implementace GNU C++ (2.95.x, 2.96.x, 3.0.x)
Dokumentace PostScript (z M$ Word)
Datum a náročnost 1. května 2001, 30 dní
Download prekladac.tar.gz, prekladac-patch.zip
Reference CPP, PRJ, ZAP
Překladač specificky zadaného jazyka připomínajícího C nebo Pascal. Výstupem je tříadresný kód podle cílové instrukční sady a architektury (viz. zadání). Syntaktická analýza využívá rekuzivní sestup shora dolů a Hartmanovo zotavení z chyb. Je implementováno např. zkrácené vyhodnocování výrazů nebo volání funkcí včetně rekurze a s rozlišováním globálních a lokálních proměnných.
Obr. Hammingův kód (7,4)
Sys. požadavky WWW
Implementace JavaScript
Dokumentace HTML
Datum a náročnost 1. března 2001, 1 den
Reference VPO
Popis, logické schema a implementace nejznámějšího samoopravného lineárního kódu používaného při přenosu dat. Hlavní myšlenkou je, že kromě (čtyř) vstupních bitů přenášíme navíc (tři) vygenerované kontrolní bity, což nám na výstupu umožní automaticky detekovat a opravit jednoduchou chybu (1 bit) místo opakování přenosu.
Obr. Hra Boulder Man
Sys. požadavky M$ Windows 9x-NT-2k-XP
Implementace Delphi 3, Turbo Pascal 7
Dokumentace HTML
Datum a náročnost 14. ledna 2001, 20 dní
Download bman.zip
Reference ZPG
Jednoduchá hra typu Boulder Dash (sbírání diamantů). Její jádro je kompletně implementováno v Turbo Pascalu, grafická nadstavba pak v Delphi. Součástí je také editor levelů (pro M$-DOS).
Valid HTML 4.0!Valid CSS!